Sedan 1996

Suomen Laki ja Talous SLT OY (Finländsk Lag och Ekonomi FLE Ab)

Juristbyrån Finländsk Lag och Ekonomi FLE Ab grundades 1996 och den ligger i Technopolis lokaler i Otnäs i Esbo med goda transportförbindelser. FLE har specialiserat sig på daglig riskhantering av företagsverksamhet för små och medelstora företag samt lösning av problemsituationer. Utgångspunkten vid problemlösningen är alltid klientens intressen. FLE betjänar också i ärenden som hör till de olika livsskedena. Vi tar gärna emot krävande civilrättsliga och straffrättsliga problem, både i domstol eller utanför dem. . Vi förhåller oss passionerat till vårt arbete och vi drivs av viljan att vinna även utmanande uppdrag. Vi gör våra klienters målsättningar till våra egna och vi använder alla medel inom lagens ramar för att nå dessa mål.

På vår byrå är resultatet viktigare än formaliteter!

Managing Partner

Jukka Autio

Rättegångsbiträde med tillstånd JM, EM

Jukka Autio har haftekonomiska och juridiska sakkunniguppdrag och varit juridiskt ombud sedan början av 1990-talet.

Studier i juridik: 

JM, Helsingfors universitet

University of South Carolina, Columbus, USA.

Studier i ekonomi: 

Helsingfors handelshögskola (EM), University of South Carolina, Columbus, USA (Master of International Business Studies, MIBS-studier).

Påbyggnadsstudier: 

Skatte och bekämpning av den grå ekonomin, Aalto-universitetet. Autio har skrivit en lärobok: Atk-oikeuden oppikirja (om ADB-rätt)
Jukka Autio har arbetat och arbetar som expertmedlem i styrelsen för flera företag, som finans- och ekonomichef samt som förvaltnings- och verkställande direktör. Autio har stark erfarenhet av affärsverksamhet, också personligen som företagare.

Affärsverksamhet: 

Juridisk och ekonomisk kompetens av företagsledning i olika skeden av affärsverksamhet: (grundande, utveckling, finansieringslösningar, krissituationer, generationsväxlingar, nedläggning av affärsverksamhet), företagsarrangemang (företagsförvärv och förvärv av affärsverksamhet, avtalsmässiga uppbyggnader, börslistning), avtals-, och skatterätt, ledning, konsultation av företagsledning, indrivning och utsökning, insolvensfall, direktörs-och arbetsavtalsförhållanden.

Privatpersoner: 

Familjerätt (bland annat vårdnadstvister, skilsmässor, avvittringar, testamenten, bostads,- och fastighetsärenden, samäganderättsförhållande, avtal, skuldförhållanden, indrivning och utsökning, arbetsförhållanden)

Straffrätt: 

Ekonomiska brott, av den grå ekonomin, allmän straffrätt.
Dessutom har Autio framgångsrikt skött bland annat försäkringsrättsliga och idrottsrättsliga fallsamt skaffat kunskap om militär rätt.

Jukka Autio har tagit hand om flera svåra fall och han har blivit känd som en vinnande jurist.

“Juridiken är inte ett egenvärde men den definierar grunden för verksamheten. Som bäst och när juridiken används korrekt är den ett redskap för att nå målen och framgång.” – Jukka Autio

FLE är en blandning av ung entusiasm och innovativitet samt erfarenhetens djupa stämma. Jukka Autio har över 20 års erfarenhet av företagsjuridik. Våra experter har gediget kunnande på flera av juridikens områden

Vårt team

image

Phone: +358 (0)10 583 5581, +358 (0)40 555 1030

Email: jukka.autio@suomenlaki.fi

plus
Jukka Autio

Managing Partner

image

Phone: +358 (0)10 583 5584, +358 (0)50 576 7086

Email: pekko.linnanmaki@suomenlaki.fi

plus
Pekko Linnanmäki

Advokat

image

Phone: +358 (0)10 583 5585, +358 (0)46 600 1300

Email: julius.autio@suomenlaki.fi

plus
Julius Autio

Advokat Trainee

image

Phone: +358 (0)10 583 5582, + 358 (0)50 370 2425

Email: jouni.aarnio@suomenlaki.fi

plus
Jouni Aarnio

Advokat Trainee

image

Phone: +358 (0)10 583 5586, +358 (0)50 436 6633

Email: ville.peurasuo@suomenlaki.fi

plus
Ville Peurasuo

Advokat Trainee

image

Phone: +358 (0)10 583 5587, +358 (0)50 591 1036

Email: nico.mesiainen@suomenlaki.fi

plus
NICO MESIAINEN

Advokat Trainee

image

Phone: +358 (0)10 583 5583, +358 (0)50 370 2400

Email: lauri.miikkulainen@suomenlaki.fi

plus
LAURI MIIKKULAINEN

Advokat Trainee

image

Email: elias.rauhala@suomenlaki.fi

plus
Elias Rauhala

Advokat Trainee

image

Phone: +358 (0)10 583 5588, +358 (0)46 656 0612

Email: emiljan.ceci@suomenlaki.fi

plus
Emiljan Ceci

Projektledare

Kontakta oss och få en juridisk värdering av din ärende

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close