image
single

Julius Autio

Lakimiesharjoittelija
  • +358 (0)10 583 5585, +358 (0)46 600 1300
  • julius.autio@suomenlaki.fi

OSAAMISALUEET:

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, vero-oikeus ja vahingonkorvausoikeus

Varaa aika
Lakimiesharjoittelija

Julius Autio

Julius opiskelee Helsingin yliopistossa ja kirjoittaa parhaillaan pro gradu -tutkielmaansa velvoiteoikeudesta. Hän opiskelee myös kauppatieteitä Aalto-yliopistossa pääaineenaan laskentatoimi. Hän on ollut SLT:n palveluksessa kesäkuusta 2014 lähtien,  jota ennen hän on työskennellyt kahden vuoden ajan asianajotoimistossa.

Opinnoissaan Julius on keskittynyt yhtiö- ja sopimusoikeuteen. Töiden kautta kiinnostuksen kohteeksi on muodostunut myös vahingonkorvausoikeus sekä pk-yritysten verotukselliset asiat.

SLT:ssa Julius on hoitanut toimeksiantoja juridiikan eri aloilta, kuten perinnönjakoja, vahingonkorvausasioita, oikeudellista perintää sekä verovalituksia.

Oikeustieteelliset opinnot:

Helsingin yliopisto

Kaupalliset opinnot:

Aalto-yliopisto

Erityisosaamisalueet:

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, vero-oikeus ja vahingonkorvausoikeus

Kokemusta seuraavista oikeudenaloista:

Perheoikeus (perinnönjako, avioehdot, testamentit), asunto-osakeyhtiöoikeus ja oikeudellinen perintä

Kielet:

Suomi, ruotsi, englanti, ranska

Harrastukset:

Kuntosali, koripallo, golf

Varaa aika

JÄTÄ VIESTI

Ota yhteyttä ja pyydä oikeudellinen arvio tapauksestasi

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close